VoIP: +98 25 3171
پردیسان: +98 25 32802610
دار الحدیث: +98 25 37775650, +98 25 37777930

معاونت اداری و مالی

مصطفی اراسته فر

جایگاه سازمانی:
سرپرست معاونت اداری مالی

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 114)

علی فروغی

جایگاه سازمانی:
مدیر کل منابع انسانی

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 116)

محمدمهدی حلوائی

جایگاه سازمانی:
مدیرکل اموراداری

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 115)

امیر نصرالله

جایگاه سازمانی:
مدیرکل امور مالی

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 119)

محسن برهمند

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره رسیدگی به اسناد وتنظیم حسابها

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 119)

محمد تمیزی

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره مالی ودانشجویی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

محمدرضا پورات

جایگاه سازمانی:
مسئول دفتر معاونت اداری مالی

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 113)

روح الله سعادتمند

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول دبیرخانه

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 118)

محمد حجازی

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول تسهیلات و بیمه تکمیلی

محل استقرار
ستاد - شهید بهشتی (اتاق 421)

محسن رحیمی

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره دریافت وپرداخت

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 119)

روح الله یادگاری

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره کارگزینی و امور قراردادها

محل استقرار
دانشکده تاریخ (اتاق 518)

محمد مهدی افروزان

جایگاه سازمانی:
کارشناس رسیدگی به اسنادوتنظیم حسابها

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 119)

هاشم آقائی

جایگاه سازمانی:
رییس اداره امور رفاهی

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 5 (اتاق 518)

علی کسراییان

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول آموزش کارکنان

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 5 (اتاق 518)

هدیه محلوجیان

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول امور قراردادها

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 4 (اتاق 523)

زهرا شمس

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 4 (اتاق 523)

هادی صفایی

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره خدمات

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 120)

حدیثه قاسمی خانلر

جایگاه سازمانی:
کارشناس ارزشیابی کارکنان

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 4 (اتاق 523)

علی جمالی قمی

جایگاه سازمانی:
رئيس اداره پشتيباني

محل استقرار
ستاد - شهید بهشتی (اتاق 102)

میلاد بداقی

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول دریافت و پرداخت

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 119)

وحید قاسملو

جایگاه سازمانی:
اداری

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 113)

علی محدثی

جایگاه سازمانی:
کارشناس دبیرخانه

محل استقرار
ساختمان خاتم (اتاق 103)

محمدرضا عبداللهی

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره امور اداری

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 120)

محمدجواد حیدرزاده

جایگاه سازمانی:
مسئول نقلیه

محل استقرار
غیره (اتاق 10)

رضا صادقی

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول تاسیسات

محل استقرار
ستاد - شهید مطهری (اتاق 1000)

ناصر خاوری

جایگاه سازمانی:
اپراتور تلفن

محل استقرار
ستاد - ساختمان شماره 2 (اتاق 425)

نورالدین کوکبی فکور

جایگاه سازمانی:
تکنسین تاسیسات

محل استقرار
ستاد - شهید مطهری (اتاق 1000)

حمیدرضا عسگری

جایگاه سازمانی:
رییس تاسیسات

محل استقرار
ستاد - شهید مطهری (اتاق 1000)

تقی تنها

جایگاه سازمانی:
متصدی امور خدمات ساختمان خاتم

محل استقرار
ساختمان خاتم (اتاق 0)

وحید خوش گفتار لامع

جایگاه سازمانی:
کارشناس دبیرخانه

محل استقرار
ساختمان دارالحدیث (اتاق 125)

علی غفاری

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول تشریفات

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 106)

هادی حسابی

جایگاه سازمانی:
متصدی خدمات ساختمان شهیدبهشتی

محل استقرار
ستاد - شهید بهشتی (اتاق 504)

اکبر علیخانی

جایگاه سازمانی:
متصدی خدمات

محل استقرار
غیره (اتاق 102)

مهدی شکرایی

جایگاه سازمانی:
متصدی خدمات حوزه ریاست

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 106)

علی علیرضالو

جایگاه سازمانی:
متصدی خدمات

محل استقرار
ستاد - امام موسی صدر (اتاق 117)

سید عیسی حسینی

جایگاه سازمانی:
تکنیسین فضای سبز

محل استقرار
ستاد - شهید بهشتی (اتاق 441)